fbpx Polityka prywatności – SKY Investments

Polityka prywatności

1. Ochrona danych osobowych jest dla Sky Investments niezwykle ważna. Każdy Użytkownik serwisu www.skyinvestments.pl, a także strony Sky Investments, która znajduje się naportalu społecznościowym Facebook, ma zagwarantowane wysokie standardy bezpieczeństwa danych. Z tego powodu niniejszym informujemy, iż Administratorem Twoich danych osobowych jest SKY Investments Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością (dalej: Spółka lub Administrator).

2. Na każdym etapie przetwarzania Twoich danych osobowych (dalej: Twoich danych) masz prawo:

– dostępu do Twoich danych;
– możliwości modyfikacji Twoich danych;
– żądania usunięcia Twoich danych;
– ograniczenia przetwarzania Twoich danych;
– weryfikacji zgodności przetwarzania Twoich danych;
– zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
– wnieść skargę do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3. W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane zebrane na stronie internetowej www.skyinvestments.pl lub na stronie Sky Investments, która znajduje się naportalu społecznościowym Facebook, gromadzone są przede wszystkim w celach marketingowych. Do kontaktu z Tobą (dalej: Użytkownikiem) w sposób spersonalizowany i dotyczący oferowanych produktów oraz usług, Spółki i jej partnerów; bezpieczeństwa danych osobowych; aktualizacji informacji znajdujących się na wyżej wymienionych stronach.

Przetwarzanie Twoich danych przez Administratora jest uwarunkowane przez sposób w jaki Użytkownik korzysta z wyżej wymienionych stron oraz ich funkcjonalności, a w przypadku strony na portalu Facebook również od zasad dotyczących danych tego portalu (https://www.facebook.com/about/privacy/update).

4. W jaki sposób możemy się z Tobą kontaktować?

a) Administrator może kontaktować się z Użytkownikiem drogą mailową i/lub telefoniczną, jeśli Użytkownik wyraził na to zgodę poprzez wypełnienie i wysłanie formularza kontaktowego do Administratora.
b) Administrator może kontaktować się z Użytkownikiem na stronie Sky Investments, która znajduje się naportalu społecznościowym Facebook, jeśli Użytkownik wyraził na to zgodę poprzez komunikację z Administratorem na stronie.

Podkreślamy, że udostępnienie danych osobowych i/lub kontaktowych Administratorowi jest w pełni dobrowolne.

5. Pliki ,,cookies’’.

Administrator informuje, iż podczas korzystania ze strony internetowej www.skyinvestments.pl w urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik (dalej: urządzeniu Użytkownika) zapisywane są dane informatyczne zwane „cookies”. Pliki „cookies” zawierają przede wszystkim pliki tekstowe, takie jak: adres IP Użytkownika; nazwa strony internetowej, z której pochodzą; czas przechowywania ich na urządzeniu Użytkownika; a także numer służący do identyfikacji przeglądarki Użytkownika. Pliki „cookies” są kierowane do serwera strony internetowej Administratora za pośrednictwem przeglądarki internetowej zainstalowanej w urządzeniu Użytkownika.

Pliki „cookies” wykorzystywane są w celu:

– zapewnienia bezpieczeństwa korzystania ze strony internetowej Administratora;
– optymalizacji korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej Administratora i dostosowania sposobu jej wyświetlania na urządzeniu Użytkownika;
– wyświetlania na urządzeniu Użytkownika treści reklamowych optymalnie dostosowanych do jego preferencji;
– zbierania statystyk odwiedzin strony internetowej Administratora, wspierających ulepszanie jej struktury i zawartości;
– utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy serwerem strony internetowej Administratora, a urządzeniem Użytkownika.

W ramach strony internetowej Administratora stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: ,,stałe ’’ oraz „sesyjne”. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Mogą być instalowane w urządzeniu Użytkownika wyłącznie za jego zgodą. „Sesyjne” pliki „cookies” ulegają automatycznemu usunięciu z urządzenia Użytkownika po jego wylogowaniu ze strony internetowej; po opuszczeniu przez niego strony internetowej lub po wyłączeniu przeglądarki internetowej.

Administrator informuje, że:

– przeglądarki internetowe domyślnie akceptują instalowanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Każdy Użytkownik Serwisu może dokonać w dowolnym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przez niego przeglądarce internetowej w taki sposób, aby przeglądarka automatycznie blokowała obsługę plików „cookies”, bądź informowała Użytkownika o ich każdorazowym zamieszczeniu w jego urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej stosowanej przez Użytkownika;
– pliki ,,cookies’’ można uznać za dane osobowe jedynie w powiązaniu z danymi osobowymi udostępnionymi Administratorowi, przez Użytkownika w ramach korzystania ze strony internetowej Administratora;
– dostęp do gromadzonych plików ,,cookies’’ posiada wyłącznie Administrator strony internetowej;
– pliki „cookies” zainstalowane w urządzeniu Użytkownika strony internetowej Administratora, mogą być wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców lub partnerów biznesowych;
– ograniczenie stosowania plików „cookies” przez Użytkownika może ujemnie wpłynąć na poprawność i ciągłość świadczenia usług na stronie internetowej Administratora.

6. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

a) Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”);
b) Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres e-mail, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy z 16.07.2004 r. prawa telekomunikacyjnego.

7. Jaki jest prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu Twoich danych?

Administrator Twoich danych osobowych gromadzi je i przetwarza w celu marketingowych oraz związanych ze sprzedażą produktów oraz usług.

8. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane osobowe – dobrowolnie pozostawione za pośrednictwem strony internetowej  www.skyinvestments.pl lub na stronie Sky Investments, która znajduje się naportalu społecznościowym Facebook – będą przechowywane i przetwarzane przez Administratora w okresie nie dłuższym niż 3 lata lub do momentu wyrażenia Twojego sprzeciwu.

Zgody udzielone w zakresie komunikacji marketingowej (np. na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową bądź telefoniczną w celach marketingu bezpośredniego) mogą zostać wycofane w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Bezpieczeństwo danych osobowych.

Administrator Twoich danych osobowych dba o ich bezpieczeństwo, wprowadzając i monitorując stosowne systemy oraz procedury zabezpieczające je przed osobami do tego nieupoważnionymi. Wszelkie dane przechowywane są na serwerach Administratora, do których dostęp jest ściśle ograniczony.

10. Aktualizacje Polityki Prywatności.

W celu dostosowania Polityki Prywatności do aktualnych przepisów ją regulujących, Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany jej treści, o czym informować będzie data aktualizacji wskazana na końcu jej tekstu. W celu zasięgnięcia informacji o ochronie danych osobowych, Administrator rekomenduje Użytkownikom regularne zapoznawanie się z postanowieniami Polityki Prywatności.

11. Dane kontaktowe.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości związanych m.in. z bezpieczeństwem, a także wykorzystywaniem Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z Administratorem SKY Investments drogą mailową – biuro@skyinvestments.pl lub telefoniczną – (+48) 61 671 99 99, a także pod wskazanym adresem: ul. Chwaliszewo 70/2, 61-104 Poznań.

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 24.08.2021.